COVID-19 Protocol

Veilig werken in de rijschoolbranche

  • Check vooraf: rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Hiervoor zijn twee controlevragen:
  1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose Corona gehad?
  2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met NEE beantwoord, dan kan de les starten.
  • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.
  • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorg dragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
  • In het lesvoertuig mogen maximaal 2 mensen zitten – de leerling en de rij-instructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om de lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
Top