Privacy verklaring

PRIVACY- en COOKIEVERKLARING C/CE Prof

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met C/CE Prof, Tinbergenlaan 21, 8024EB Zwolle, KvK: 61001317

C/CE Prof respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe C/CE Prof dit precies doet, en welke persoonsgegevens er van u verzameld worden en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Indien u wenst, kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website www.cceprof.nl.  Hier worden uw naam, telefoonnummer en e-mail gevraagd.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat C/CE Prof in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. C/CE Prof gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

– aanmelden bij CBR  voor aanvraag examens;

– aanmelden bij CBR voor deelname aan nascholingscursus code 95;

– aanmelding bij SOOB certificering voor aanvragen subsidie

– relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt.

Uw gegevens worden bewaard tot u C/CE Prof verzoekt deze te verwijderen of totdat C/CE Prof zijn  bedrijf beëindigt.

 

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kan C/CE Prof de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– naam (geslacht, voornaam, achternaam, roepnaam);

– adres;

– bedrijfsgegevens (indien opdrachtgever tevens werkgever is);

– e-mailadres;

– (mobiel) telefoonnummer;

– geboortedatum;

– geboorteplaats;

– kandidaat nummer CBR.

 

Bewaartermijnen

C/CE Prof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

C/CE Prof gaat uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Verder zal C/CE Prof de door u verstrekte gegevens niet aan andere (dan genoemde)  partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of C/CE Prof dit op basis van de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

Gegevensbeveiliging

C/CE Prof maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgt C/CE Prof dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. C/CE Prof maakt hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

 

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens C/CE Prof van u heeft, kunt u altijd contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@cceprof.nl , of telefonisch via 06 53232580 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur.

U heeft de volgende rechten:

– uitleg en inzage krijgen over welke persoonsgegevens C/CE Prof heeft en wat daarmee gedaan wordt;

– het laten corrigeren van fouten;

– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

– intrekken van toestemming;

– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

– overdraagbaarheid van gegevens.

– Heeft u een klacht, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

C/CE Prof behoudt zich van het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op www.cceprof.nl  worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent,

Top